top of page
  • Writer's pictureTova Ekenberg

Book inspiration for getting your life in order

  1. Atomic habits by James Clear (learn how to create or break any habit)

  2. The life changing magic of tidying up by Marie Kondo (Design your environment and unburden yourself )

  3. Loving what is by Byron Katie (how to not belive thoughts just because you have them)

  4. Food Pharmacy by Lina Nertby Aurell and Mia Clase (Look for nutrition in food and understand how what we eat affect the whole)


På svenska:

  1. Ta Makten – för att det funkar! av Marie Tomicic och Leone Milton (lättläst bok om mental hälsa)

  2. Självkänsla nu! av Mia Törnblom

  3. Handbok i Biohackning av Martina Johansson och Mattias Hansson (Grunderna för livsstilsförändring och hur vi kan påverka vår kropp och hormoner i den riktning vi vill)2022-12-14

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page